HR diensten

  • VERZUIMCOÖRDINATOR (abonnement)

Na iedere ziekmelding neem ik telefonisch contact met de medewerker om te informeren naar de beperkingen en mogelijkheden tot passende arbeid. Ik registeer de ziekmelding bij jullie eigen Arbodienst en houd contact met de Casemanager en de leidinggevende van de zieke medewerker. Samen bespreken we evt. vervolgacties welke ik verder coordineer naar de betrokken partijen.

  • VERTROUWENSPERSOON (abonnement)

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Met een (online) vertrouwenspersoon voldoe je aan deze Arbowet.

Extra voordeel: Als (online) Vertrouwenspersoon ben ik beschikbaar, onzichtbaar en onbevoordeeld. Ik heb geen belang in de bedrijfsvoering en daardoor voelt een medewerker zich vrijer om zich te uiten.

  • BEGELEIDING NA ZIEKTE (naar keuze: abonnement of uurtarief)

Het is zover. Na gesprekken met de bedrijfsarts en de leiding-gevende is de medewerker weer gedeeltelijk aan het werk.

Er zijn goede afspraken gemaakt over de opbouw maar na een paar weken komt daar toch een beetje de klad in. Na een tijdje sluipt de waan van de dag en de drukte op het werk er toch weer in.

De klachten beginnen weer wat op te spelen en de medewerker raakt onzeker over wat zijn lichaam nu aankan temeer omdat hij wel heel graag wil.

Tijdens de periode van werken op arbeidstherapeutische basis kan de medewerker online contact zoeken en ik help hem…

  • Opzetten personeelsadministratie (naar keuze: volgens offerte of uurtarief)

Online personeelsadministratie opzetten is prettig voor bijvoorbeeld verlofregistratie (ook aanvragen en goedkeuren online) en bijhouden opleidingshistorie. Tevens te gebruiken voor salarisverwerking en het digitaal aanleggen van personeelsdossiers.  Is er een HR-programma aanwezig dan kan ik daar mee aan de slag of ik help u bij de keuze voor programmatuur passend bij de organisatiegrootte.

  • Opzetten personeelssite of wervingssite (naar keuze: volgens offerte of uurtarief)

  • Positionering bedrijf als werkgever -intern en/of extern- (naar keuze: volgens offerte of uurtarief)

  • Duurzame inzetbaarheid medewerker(s) via ontwikkeling, job crafting, vitaliteit bewustwording projecten (naar keuze: volgens offerte of uurtarief)