Functioneren

Ineens merk je dat die betrokken, loyale medewerker foutjes begint te maken, een kort lontje heeft en/of zich regelmatig (kort) ziek meldt. Zo ken je hem helemaal niet.
Natuurlijk kun je wachten tot het vanzelf overgaat, na zijn vakantie zal deze medewerker vast weer beter in z’n vel zitten. Maar ik heb ooit geleerd dat een medewerker die zich in een jaar, met welke oorzaak dan ook, 3 maal (kort) ziekmeldt grote kans (50%) loopt in het daaropvolgende jaar langdurig uit te vallen. Wil je daar op wachten?

De kosten van vervanging van de langdurig zieke medewerker kost al gauw 1 tot 2 jaarsalarissen (werving & selectie, productiviteitsverlies, administratie, kennisverlies en opleiding nieuwe of tijdelijke medewerker).

Wow, dat is niet mis. Voorkomen is ook hier dus (letterlijk) beter dan genezen.