Vitaliteit

Vitaliteit betekend voor een ieder iets anders. Het Nederlandse woord ‘vitaliteit’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘vita’, wat leven betekent. Volgens het woordenboek Van Dale betekent ‘vitaal’: voor het leven van groot belang, maar ook: krachtig, energiek.

Als je fit en gezond bent, heb je meer energie, voel je je krachtiger en ben je minder vaak ziek. Leefstijl is van grote invloed is op het krijgen van allerlei aandoeningen. Van hart- en vaatziekten wordt zelfs 90 procent veroorzaakt door leefstijlfactoren! Het goede nieuws: je hebt zelf veel invloed op hoe je ouder wordt. Het slechte nieuws: we zijn door de jaren heen steeds minder gezond gaan leven. Onvoldoende beweging, ongezonde voeding en te veel (werk)stress zijn aan de orde van de dag en dragen niet bij aan onze vitaliteit. Zo leven we weliswaar langer, maar niet per se beter of gelukkiger.

Vitaliteit betekent dus letterlijk: levenskracht. Een vitaal persoon beschikt over energie, lichamelijke kracht, wilskracht en weerbaarheid. Dat betekent dat vitaliteit niet alleen gaat over iemands fysieke gezondheid, maar ook over zijn persoonlijkheid, geestelijke gezondheid, sociale omgeving, persoonlijke waarden, overtuigingen, karakter en religie. Vitaliteit wordt ook beïnvloed door sociaal-demografische kenmerken zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. En ook factoren als sociale klasse, woonomgeving, inkomen, of iemand werk heeft, werkbelasting, werkomgeving en verbondenheid met de natuur hebben invloed op iemands vitaliteit.

De mate waarin iemand meer of minder vitaal is, hangt dus af van meerdere factoren, die elkaar onderling ook weer beïnvloeden. Wanneer je je vitaliteit wilt vergroten, kun je dus ook op heel veel vlakken actie ondernemen: mentaal, fysiek, sociaal en spiritueel. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je, als je je vitaliteit wilt verbeteren, aan alle componenten van vitaliteit tegelijk zal moeten werken. Waar de verbetermogelijkheden op vitaliteitsgebied liggen, is voor ieder mens persoonlijk.

D’isBalans verzorgt Vitaliteitsprogramma’s op maat voor bedrijven en organisaties. Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden met als doel gezonde en vitale medewerkers. Want vitale medewerkers zitten goed in hun vel, zowel fysiek als mentaal. En als je medewerkers laat groeien en ontwikkelen, dan groeit het bedrijf vanzelf mee!

Online en offline
We werken zowel online als offline en individueel als in groepen. Vitaliteit bevat veel verschillende aspecten, daarom werken wij ook samen met andere professionals. Zie onze contactpagina voor een overzicht van de specialisaties.

Positieve Gezondheid
Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Een gezondheidsvisie
Het denken over gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Lange tijd zagen we gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid kijkt juist breder. Daarbij gaat het niet om gezondheid als een statisch gegeven of een te bereiken doel. Maar om de veerkracht van mensen om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet. Die meer dynamische benadering doet meer recht aan mensen en aan wat voor hen betekenisvol is.

Een methode
Die brede invulling van gezondheid, is uitgewerkt in zes dimensies. Die zijn voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Zij blijken niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Het spinnenwebdiagram beschrijft de zes dimensies en bijbehorende aspecten. Met het spinnenweb kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen. Ook is het een instrument dat kan worden ingezet als opmaat naar een gesprek over gezondheid en welzijn. d’isBalans werkt met de scans van het Instituut voor Positieve gezondheid (IpH).

Mijn Aanbod: 

Voor bedrijven

Er zijn diverse mogelijkheden om medewerkers te helpen hun vitaliteit te verbeteren. Te denken valt aan persoonlijke plannen m.b.v. de scan Positieve gezondheid waarna we individueel de resultaten bespreken en plannen opstellen voor de onderdelen waar de medewerker mee aan de slag wil. Of, voor de medewerker die klachten ervaart kan gestart worden met stresscounceling, slaapconsulting of loopbaancoaching.

Wilt u uw medewerkers helpen met het optimaliseren van hun vitaliteit? neem dan contact op voor het bespreken van uw wensen.

Voor particulieren