Als je weet….

 • Van het langdurig verzuim wordt 20% veroorzaakt door stress.
 • Een werknemer die uitvalt met een burn-out, zit gemiddeld 242 dagen thuis.
 • Bij uitval door spanningsklachten duurt het verzuim gemiddeld 167 dagen.
 • Een werknemer die uitvalt met overspannenheid moet een werkgever gemiddeld 183 dagen missen.
 • 30% van de Nederlanders heeft last van slaapproblemen. Stress kan zorgen voor slaapproblemen en te weinig slaap zorgt ervoor dat men kwetsbaarder is voor stress.

Het aantal mensen dat kampt met een burn-out of overspannen is door werk neemt dus toe. Bij langdurige stress is de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord en kunnen stress gerelateerde klachten optreden. Deze klachten kunnen zich lichamelijk, psychisch of in het gedrag uiten. Als niet tijdig ingegrepen wordt kunnen de signalen leiden tot chronische klachten: burn-out, chronische moeheid, spanningsproblemen, angststoornissen, hart-, maag- en darmproblemen, nek- en schouderklachten, nervositeit en depressie. Er kunnen zich ook gebeurtenissen in de privésfeer voordoen die voor stress zorgen. Bijvoorbeeld: ziekte, ziekte en/of overlijden van dierbaren, scheiding, verhuizing, zwangerschap en geboorte, problemen in de opvoeding, financiële problemen, trouwen en ontslag. De mate waarin men reageert op stress is voor een groot deel ook afhankelijk van individuele kenmerken.

Stress is inmiddels beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere psychische problemen. Dat kan duizend-en-een oorzaken hebben en zich manifesteren in even zoveel symptomen. De kosten van vervanging van de langdurig zieke medewerker kost al gauw 1 tot 2 jaarsalarissen (werving & selectie, productiviteitsverlies, administratie, opleiding nieuwe of tijdelijke medewerker). 

En dan nog maar niet  te spreken over de reputatie van het bedrijf vanwege het wegvallen van de expertise van deze medewerker of het feit dat je klant zijn gewaardeerde contactpersoon kwijt is. Ook treedt het domino effect op van verhoogde werkdruk voor de overige werknemers met een verhoogd risico van nog meer ziekte verzuim en nog meer werkdruk met alle risico’s van stagnatie in de bedrijfsuitvoering en achterblijvende resultaten en het verlies van opdrachten. Als medewerkers daardoor op zoek gaan naar een andere baan komt daarmee ook het imago van de werkgever vanwege het ongezonde werkklimaat onder druk te staan.

Er zijn mensen die niet zo gemakkelijk praten over wat hen dwars zit. Opvallend is echter dat mensen die met een burn out te maken kregen, allemaal één ding aangeven: als ze er eerder over hadden gesproken met hun omgeving, thuis en op het werk, dan was het waarschijnlijk nooit zo ver gekomen. Om de een of andere reden was er in hun omgeving of op het werk niemand waarmee ze hun zorgen konden of wilden delen. De sleutel tot het verminderen van stress en voorkomen van burn-out ligt vooral bij de medewerker zelf.  Een juiste begeleiding en een veilige omgeving zijn daarbij wel erg belangrijk. Mindful Analysis is sinds tien jaar dé methodiek voor snelle en effectieve online coaching en therapie. Met een tot twee keer schrijven per dag komt men in een week tot de oplossingen en antwoorden.  Of het nu om het werk, privéleven of psychische klachten waarmee men te maken kan krijgen, gaat.

Alles verloopt eenvoudig en comfortabel via email, dus men hoeft nergens naartoe en kan werken vanuit de eigen omgeving.

Mijn aanbod…

MINDFUL ANALYSIS TRAJECT

Via de methodiek van Mindful Analysis help ik mensen op weg. Of het nu gaat om loopbaan-vragen, disbalans op het sociale/relationele vlak of psychische klachten. Als professionele Stresscouncelor stimuleer ik hen verder te schrijven waardoor ze tot mooie inzichten komen die hen verder helpen.

Mijn vragen zijn gebaseerd op inzichten uit de psychotherapie, filosofie en het boeddhisme. Er is geen protocol of diagnose, geen oordeel én geen drempel. Slechts een veilige, gastvrije uitnodiging om vrijuit te schrijven en zichzelf beter te leren kennen.

WAAROM AAN MEDEWERKERS AANBIEDEN?

 • Snel resultaat – een Mindful Analysis Traject duurt 5-7 opeenvolgende dagen waarbij de medewerker 1 of 2 maal per dag contact heeft.
 • Lage drempel, waardoor preventief inzetbaar
 • Geen verzuim op het werk
 • Schrijven wanneer het uitkomt in alle rust
 • Geen reistijd
 • Geen face-2-face contact waardoor geen verstoring door aanwezigheid coach
 • geen diagnose of protocol alleen maatwerk
 • schrijven ordent en verheldert en zet aan tot zelfreflectie
 • een kort, intensief en overzichtelijk traject; effectief en efficiënt
 • goedkoper en minder tijdrovend dan een langdurig face-2-face traject